Archive for ژوئیه, 2020

به زور از خوشی مُردم

images

 

چنین چنین من هستم خراسانی
که باشم خر ثانی
نشد خویم انسانی
به زور از خوشی مُردم…

نوشتن دیدگاه