Archive for مِی, 2018

فارسجوی من!

Farsjooفارسجو (FARSJOO.COM) را برای ایجاد یک ماهیت طراحی و پیاده سازی کرده ام.کار دشواری بود. ایجاد بستری برای جستجو در اخبار فارسی و صفحات سایت. اواخر اردیبهشت ماه 1397 این مهم به واقعیت پیوست. اکنون این سرویس پس از ماه ها برنامه نویسی و کار بر روی الگوریتم های جستجوی آن آماده ارائه خدمات به عموم کاربران فارسی زبان می باشد. برای فارسجو اهداف گسترده ای را مد نظر دارم و از این پس سرویس های سمت وب خود را تحت این مجموعه ارائه خواهم کرد. حسی که پس از build کردن پایانی این پروژه داشتم همان حسی بود که سالها پیش هنگامی که اولین برنامه خود را تحت عنوان Hello World پیاده سازی کردم داشتم. حس خلق یک ماهیت برای یک کاربرد خاص. آری برنامه نویسی رویای ذهنی من که خلق یک سیستم یا ماهیت هوشمند بود را به واقعیت تبدیل کرد. فارسجو شروع یک فعالیت می باشد.

نوشتن دیدگاه

به وقت شب

در سیاهی مطلق شب در انتظار رسیدن به روشنایی نور هستم و تو ای نوید بخش رویاهای من، دستم را بگیر تا زیر تپش سایه ها جان ندهم. دستم را بگیر و من را به سوی نور هدایت کن. تو را در نزدیکی خود احساس می کنم که با پاهایی لرزان از وحشت شب و سکوت به سمت من حرکت می کنی. دستهایم را بگیر. بی هیچ واهمه ای با من بیا. نه از سکوت شب هراسی است و نه از هیاهوی خوفناک این تاریکی. تنها با من گام بردار و سخنی به لب نیاور. از سرمای دست من وحشت نکن و به تپش قلب من اعتماد کن. گام هایت را آهسته بردار اما با من بیا. گمانی از پشت سر خود راه مده. مسیر زیادی نمانده است. از سایه های اطراف هراسی نداشته باش زیرا که من با تو هستم، با هم از این مسیر غم انگیز عبور خواهیم کرد. سایه های نور را در نزدیکی خود می بینم که به سمت آن حرکت می کنیم. به کلمات فکر نکن آنها از شک خطرناک ترند. اکنون به انتهای مسیر نزدیک می شویم و من دستهایت را رها کرده ام. چشمانت را آهسته باز کن. تو از این دالان تاریک عبور کرده ای و من در انتهای شب به تو نگریسته ام…

نوشتن دیدگاه