Archive for اکتبر, 2016

کاپیتان فوق العاده

Captain Fantastic.jpgکاپیتان فوق العاده واقعا شگفت انگیز و بسیار تاثیر گذار بود. در ابتدا با گوشه چشمی شروع به دیدن کردم و در همان ابتدا از لحظه لحظه ی این فیلم لذت بردم. تماشای این فیلم می تواند برای مخاطب عام نیز جذاب باشد. این فیلم واقعیتی از ماهیت زندگی بود. واژه ای که در کشور جهنمی من تعریفی برای آن در ذهنم وجود ندارد. این فیلم به همراه دیدن یک کنسرت از گروه آناتما با وجود حجم زیاد کار، آخر هفته ی خوبی را برای من رقم زد. اکنون می توانم شنبه را که همراه است با آلودگی شدید هوا، مواد غذایی مسموم، سر و کله زدن با اکثریت مردمی که سرشار از حس منفعت طلبی و بی شعوری هستند به همراه آخرین اخبار اختلاص های هنرمندانه شروع کنم. بیان خستگی درونی چیزی نیست که بتوان در وسعت کاراکترها لغوی بیان کرد. چیزی شبیه به حس آنشرلی در سرزمین عجایب، عجایبی که برایم هیچ جذابیتی ندارد و تنها ادامه می دهم این روزهای دشوار را. به امید همخوانی در چنین کنسرتی و دیدن چنین فیلمی در سینما.

Comments (1)

جایی هست؟

برگشت از پایان به آغاز، رفتن از سویی به سویی باز
من مدام از فکری به فکری در تغییرم
تا جایی در ذهنم بایستم…

برگشت از پایان به آغاز؛
من به دنبال سکوتی، سکوتی پر از حرفم…
من به دنبال سکوتی، سکوتی پر از حرفم…
تا جایی از ذهنم بایستم…

تو بگو تا جایی هست، از آن ما؟

«برگشت، کامنت»

نوشتن دیدگاه

این بود زندگی

میزی برای کار، کاری برای تخت
تختی برای خواب، خوابی برای جان

جانی برای مرگ، مرگی برای یاد
یادی برای سنگ، این بود زندگی…

«شعری از حسین پناهی»

نوشتن دیدگاه

Coming back to Home

gladiator-wheat-field

Could someone please show me the way
Could someone please tell me
Cause I cannot see
And the silence is raging

نوشتن دیدگاه