Archive for ژوئیه, 2016

انتهای خیابان هشتم

خورشید از دایره ی تکراری همیشگی، نور خود را با خستگی به این نقطه از زمین ارزانی می بخشد. غارتگران سخت مشغول غارت و کارگران در حالی که شب را با فکری بیدار به صبح رسانده اند، مشغول بررسی قبوض همیشگی آب هستند. آنشرلی با موهای سیاهش نیز در گوشه ای مشغول مرور خاطرات از دست رفته است.

همسر آقای نادرپور بیمار است و آقای نادرپور نیز در فکر باز کردن چاه فاضلاب منزل است. آقای نادرپور از مشکلات جنسی رنج می برد، به گونه ای که مردم شهر برای او آلت های مذکر و مونث هستند و شاید هر دو نوع! آقای نادرپور هر شب ساعت 10، زیر نویس های شبکه خبر را می خواند. آنقدر می خواند تا به خواب رود. آنشرلی با موهای سیاهش نیز در گوشه ای در حال گریستن است.

باران نام دختری در شرق تهران است. باران 7 سال دارد. باران تمام شب را بیدار بوده است. او در فکر پنهان کردن جای خالی دندان های کشیده شده ی جلویی خود است. او از ترس دیده شدن دندان هایش لبخند نمی زند. آنشرلی با موهای سیاهش از پشت پنجره به درازای خیابان نگاه می کند.

باران در سن 20 سالگی به ام اس مبتلا می شود. باران از ترس دیده شدن علائم بیماری از خانه خارج نمی شود. باران در سن 25 سالگی خودکشی می کند. آقای نادرپور کماکان زیر نویس های شبکه خبر را در ساعت 10 شب می خواند، آقای نادرپور اطلاعی از بیماری HIV خود ندارد. همسر آقای نادرپور نیز HIV مثبت است. او از ترس افشای رابطه ی نا مشروع با پسر قد بلند واحد مجاور چیزی در مورد بیماری خود به آقای نادرپور نگفته است. غارتگران و کارگران نیز در رابطه ای مسالمت آمیز در حال پیشبرد زندگی هدفمند خود هستند. آنشرلی در انتهای خیابان هشتم به کوچه ی تاریکی نگریسته است. آنشرلی از ترس قدم از قدم بر نمی دارد، آنشرلی انتهای این کوچه را در گذشته دیده است. موهای سیاه آنشرلی در سکوت شب وهم بی تمامی را ایجاد کرده است. آنشرلی در حال گریستن است برای خود و تمام ساکنین این کوچه. آنشرلی در انتهای خیابان هشتم از هجوم سایه ها به شب پناه برده است…

نوشتن دیدگاه

مسیر سبز

با چشمانی باز و روحی به خواب رفته در سکوت شب فریاد می زنم همه ی بغض هایم را؛
مرا به مهمانی رویا دعوت کنید
من خسته تر از آنم که به خواب روم
هر شب در تاریکی شب ملاقات می کنم تمام محکومان شکنجه های شبانه ام را؛
من سالهاست که در انتظار لحظه ی اعدام، چوب خط های اتاقم را خط می زنم…

sticker_4.5x4.5

نوشتن دیدگاه