Archive for ژوئیه, 2014

رفته از دست

سال های پشت سر، یک آن میرسن به من
روبروی من بی هیچ حرفی ساکن می ایستن
من دنبال جای پام، از بین سایه های دیروزم

اما از هر سمت، نیست هیچ ردی از من رو اونها
من نیستم شکل من باز…

نوشتن دیدگاه