Archive for آوریل, 2014

به تو فکر کردم

با دلتنگی آغاز کردم، با دلتنگی ادامه دادم و با دلتنگی…
سرنوشت، جبر، قسمت یا هرچی که میشه اسمش و گذاشت، سهم من دریای عمیقی از دلتنگی بود. منو باد و بارون، رفیق صمیمی…

نوشتن دیدگاه