Archive for فوریه, 2014

عشق

تعاریف گوناگونی در مورد لغت عشق وجود دارد اما جامعه ی این روزها برای من تنها بیانگر یک گسست فرهنگی است که مفاهیم مختلف از جمله عشق در آن رنگ می بازد. در تعاملات اجتماعی چنانچه با دیدی عمیق به نگرش اکثر افراد توجه کنید می بینید که تضادهای مختلف فکری، مذهبی، اقتصادی و جنسی موجب شده است که لغت عشق در پهنه ی برآورده ساختن نیازهای جنسی، نیازهای مالی و پر کردن ساعات روز خلاصه شود. که البته در برخی اوقات اشخاص این مجموعه برخی از ذهنیات را اشتباه تصور می کنند برای مثال عادت را با حس دوست داشتن و عشق اشتباه می گیرند.
به نظر من دوست داشتن عمیق عشق نام دارد. دوست داشتنی از جنس فراموش کردن نقطه ضعف های شخص مقابل و وجود حس آرامش در کنار یکدیگر. که این نوع دوست داشتن با شناخت عمیق به دست می آید. در مجموع در تمام مراحل زندگی مساله شناخت بسیار اهمیت دارد و ذکر این نکته بسیار با اهمیت است که چنانچه نسبت به خود شناخت مناسبی نداشته باشیم به هیچ عنوان نمی توانیم از دیگران شناخت پیدا کنیم.

نوشتن دیدگاه