Archive for ژانویه, 2012

منطقی باش برادر

اینکه برای حل یک موضوع بخواهیم یک مجموعه رو نابود کنیم راه حل منطقی به نظر نمیرسه. اومدن سایت مسقال رو (mesghal.com) فیلتر کردن فقط بخاطر اینکه؟

نوشتن دیدگاه

رضوی

یه سفر چند روزه رو به مشهد رفتیم. سفر خوبی بود و با خاطرات فراوان. در مورد شهر مشهد چیزی برای گفتن ندارم اما در مورد حرم حرفهای زیادی برای گفتن وجود داره. با ورودم به حرم نیم ساعتی رو جلوی صحن ایستادم و به صحن امام رضا نگاه کردم و به حالت و رفتار مردمی که اونجا بودن نگاه می کردم. از تمام قومیتها، شهرها، کشورها و … اونجا بودن. جای خوبی بود. همیشه تو سفرهایی که با قطار میرم دلم برای مهماندارهاش می سوزه چون احساس می کنم هیچ وقت به مقصد نمیرسن و دائم در حال سفر هستن. همچنین چقدر بدم میاد از آدمهایی که وقتی میان مشهد هی میخوان ابراز کنن ما از تهران اومدیم!

Comments (1)